Priser

Her kan du finde en oversigt over priser relateret til de forskellige KORA-forestillinger. Er du en del af Københavns kommune, er det gratis – læs mere her.

Daginstitutioner

I daginstitutioner afvikler vi i reglen aktiviteter for tre grupper à cirka 15 børn om dagen i samme institution – i alt 45 børn.

  • Til vuggestuebørn: Interaktiv forestilling på 30-45 minutter.
  • Til børnehavebørn: Interaktiv forestilling på 45 minutter, eller laboratorie på 60 minutter.

Pris for en dag i en daginstitution er kr. 4.500,00.

Skoler

I skoler afvikler vi i reglen to forestillinger à to klasser om dagen på samme skole – i alt fire klasser/ca. 100 elever.

Til skoleelever i indskoling, mellemtrin og udskoling: Interaktiv forestilling på 90 minutter.

Pris for en dag i en skole er kr. 6.200,00.