For kommuner og arrangører

Med KORA får I som kommune eller arrangør en unik mulighed for at præsentere børn og unge for dans og koreografisk scenekunst på linje med for eksempel teater, musik, billedkunst og film. I kan med andre ord sætte dans på dagsordenen i jeres kulturstrategi, i jeres børne- og ungepolitik, eller måske endda i en bestræbelse på at styrke dansen i kommunen.

I KORA præsenterer Dansehallerne interaktive danseforestillinger for elever på 0.-6. klassetrin i grundskolen. Hermed får børnene indblik i dans som kunstform og bliver del af en kunstnerisk aktivitet, hvor de er medskabere af forestillingen, bliver del af et nyt fællesskab og oplever andre udtryksmuligheder.

Vi udvælger danske og udenlandske koreografer til at skabe de interaktive forestillinger. I sæson 2023/2024 medvirker 8 kompagnier i KORA-programmet.

”Det var fremragende tilrettelagt. Yderst professionelle dansere. De formåede at fortælle historien og undervejs inddrage eleverne, uden at det på noget tidspunkt fik karakter af undervisning. Historiefortælling på højt plan. Fin balance for eleverne mellem at være tilskuere og aktivt deltagende. Sjovt, spændende, overraskende.”

Lærer på mellemtrinnet, Hellebækskolen, Helsingør

I Dansehallerne taler vi om dans som en kunstform, der rummer mange forskellige former og udtryk, som er sat ind i en kunstnerisk ramme. Igennem den ramme kan vi udtrykke handlinger, tanker, følelser og bevidsthed. Kunstnerne arbejder med koreografi som et rammesættende greb – som en komposition af bevægelse i tid og rum. Koreografi giver værktøjer til at skabe bevægelse ud fra, men også til analysen af dans.