Wunderverk
UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN

Deltagerbaseret scenekunst.

Samtaler om rødder og nationalitet i et privat køkken i København

Bordet i køkkenet er dækket op med bedstemors blåblomstrede kaffestel. Der serveres kaffe fra komfuret. Publikum sidder bænket tæt sammen i det private køkken, mens performer og dukkespiller Anette Asp Christensen fortæller om sin sønderjyske bedstemor og hendes køkken.

Anette Asp Christensen forfølger sine egne rødder og historien om Sønderjylland, dette stykke Danmark, som var og stadig er et grænseland mellem forskellige sindelag og nationale tilhørsforhold.

Hvordan så verden egentlig ud gennem bedstemoderens køkkenvindue? Hvad vil det sige at høre til i en landsdel, hvor grænsen har flyttet sig flere gange, og hvor adskillige krige er blevet udkæmpet? Hvordan påvirker det ens identitet og hvor har man så hjemme? Og hvad vil det sige i dag, når man skal skabe sig et hjem i et nyt land?

UDSIGTEN FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN er en løbende undersøgelse af, hvad det vil sige at have rødder og høre hjemme. Forestillingen er baseret dels på Anette Asp Christensens egne erindringer om sin bedstemor, dels på besøg på asylcentre og i private køkkener i Sønderjylland.

Artist

Wunderverk

Title

UDSIGTER FRA MIN BEDSTEMORS KØKKEN

Type

Performance