TURBO GEN

TURBO GEN er et co-produktionsprogram, som sætter gang i udviklingen af dans og koreografi i Danmark. Med TURBO GEN opbygger Dansehallerne et system, som gør projekter større, stærkere og når ud til flere, både på kort og lang sigt.

Programmet har således flere formål:

 • At forbedre dansens økosystem gennem, med særlig fokus på:
  • At støtte de mest lovende koreografer og give dem en god grund at stå på.
  • At udbrede og forankre visninger af danseproduktioner i hele landet.
 • At implementere og formidle en international co-produktionsmodel i Danmark.
 • At aktivere og udvikle Dansehallernes allerede stærke internationale netværk med øget synlighed for dansk dans og koreografi.

Med TURBO GEN-programmet får man et ekstraordinært forløb, som skræddersys ud fra individuelle behov. Dansehallerne bygger et stabilt fundament for deres projekt ved at co-producere deres arbejde og se til, at værkerne forankres og turnerer nationalt og internationalt. I programmet vil Dansehallerne være med hvert skridt på vejen, og vi hjælper kunstneren med at skabe en bæredygtig og langsigtet strategi. TURBO GEN er altså et program, som sætter fart i et helt system: En Turbo Generator for de nye, lovende generationer.

Konkret set tilknyttes én af Dansehallernes producenter til et projekt og følger det hele vejen fra idé til etablering, til realisering og endda til efterfølgende opsætninger. Dansehallerne udgør altså rammen omkring produktionen og understøtter idéen og de nye, lovende kunstnere fra start til slut – også med professionelle ressourcer og færdigheder, der ikke kan aflæses direkte af et budget. Produktionen er på samme tid “omdrejningspunktet” for Dansehallernes udvikling og implementering af en co-produktionsmodel, som organisationen viderefører og udbreder til andre danske fremtidige co-producenter. TURBO GEN er således tænkt som en kvalificering af co-produktionsmodellen for en lang række danske aktører, og den store investering i projektet er dermed også en investering i udviklingen af en bæredygtig model.

Pilotprojektet: THE BIG SHOW af Lydia Östberg Diakité & BamBam Frost

Pilotprojektet for TURBO GEN er første test af co-produktionsprogrammets intentioner, strategi og mål. Pilotprojektets formål er at løfte et lovende og væsentligt kunstnerskab og med det som omdrejningspunkt at iværksætte dialogen med eksisterende og potentielle danske presenters og dermed potentielle co-producenter. Dansehallerne undersøger dermed klimaet for udbredelsen af co-produktionsmodellen samt de potentielle muligheder og udfordringer herved.

Pilotprojektet er THE BIG SHOW af Lydia Östberg Diakité og BamBam Frost. To lovende koreografer, som begge repræsenterer en anden tilstedeværelse på scenen; nødvendig og tiltagende efterspurgt, og det understreger deres arbejde har stort internationalt potentiale.

THE BIG SHOW undersøger de former for dans, som leg, lykke og lyst har skabt trods undertrykkende strukturer og afdækker, hvordan de har været og er konkrete futuristiske forslag. Lydia og BamBam undersøger dans med afsæt i sort feministisk historie og dansens forhold til historiske frihedsbevægelser. Koreograferne er inspireret af sorte feministiske tænkere og sci-fi og ved at tage afsæt i frigørende, provokerende danseudtryk fra før og nu, ønsker de at drømme sammen og skabe en fiktiv verden, hvor andre regler og ordener hersker. Værket er en kommentar til vores tid og et forslag til ændring med inspiration fra følgende citat: ”Hvordan gør vi social retfærdighed til den mest behagelige menneskelige oplevelse?” (adrienne maree brown: “Pleasure Activism”).

Pilotprojektet indebærer residensophold, mentorforløb, strategisk sparring om kunstnerskabet samt national forankring. Det er desuden et langsigtet mål at forankre kunstnerne internationalt.

Samarbejdspartnere i projektet   

 • Nordberg Movement  
 • MDT Stockholm  
 • Atalante  
 • Dansstationen  
 • NorrlandsOperan