Projektcentret

For professionelle kunstnere der søger rådgivning eller projektadministration

Vi er en specialiseret, rådgivende og administrativ service under Dansehallerne. Vores service er uafhængig af Dansehallernes kuraterede program. Vi prioriterer genrediversitet og kunstnerisk kvalitet, og vores ydelser er målrettet kunstnere med professionelle kundskaber inden for dans og koreografi.

Med vores indgående viden om det faglige felt dans og koreografi hjælper vi kunstnere med at udvikle og realisere deres ideer og projekter. Vi yder 1:1 sparring, arrangerer workshops, open source og netværk. Gennem kvalificering af ideer og rådgivning arbejder vi for at være med til at skabe bæredygtige karrierer for både nyuddannede og erfarne kunstnere.

Rådgivning

Vil du søge penge til et kunstnerisk projekt? I Projektcentret kan du få gratis og uvildig rådgivning om hvordan du søger projektmidler. Den gode idé er ikke altid nok, så derfor kan vi tilbyde vejledning, sparring eller rådgivning indenfor følgende områder:

 • Projektansøgning: idé, samfundsrelevans, økonomisk bæredygtig ressourceanvendelse, målgruppe og afsætningsmuligheder
 • Budgetlægning
 • Finansieringsplan
 • Vi kan rådgive dig om, hvor du kan søge støtte – og hvordan
 • Formidle kendskab til private fonde og legater såvel som offentligt administrerede puljer
 • Tænkning af en bæredygtig karriere som selvproducerende kunstner
Ønsker du rådgivning?

Når du kontakter os for at få rådgivning, beder vi dig om kort at beskrive dit behov og erfaringsniveau og samtidig vedlægge din projektansøgning, budget og eventuelt andet relevant materiale.

Administration

Har du fået penge til et kunstnerisk projekt? Projektcentret kan varetage administrationen af dit projekt for dig mod en betaling på 5 procent af dit samlet tilskud. Projektcentret har årligt plads til 40 projekter og varetager en lang række opgaver relateret til din projektøkonomi. Vi:

 • Udarbejder kontrakter for projektets medvirkende   
 • Vejleder omkring medarbejderansvar – god projektledelse  
 • Udbetaler løn   
 • Afregner med SKAT og moms  
 • Afregner bilag   
 • Holder styr på din projektøkonomi  
 • Laver regnskab  
 • Er i dialog med og afrapporterer til dine tilskudsgivere  
 • og anden administration 

Ønsker du at anmode om projektadministration?

Hvis vi skal vurdere, om du kan få projektadministration hos os, har vi brug for nogle oplysninger fra dig. Vi beder dig derfor om at sende en række dokumenter sammen med din anmodning: projektbeskrivelse, budget, finansieringsplan samt CV/erfaringsniveau (for projektets kunstneriske leder).

Vision

Vores overordnede vision er er at styrke dansens position og repræsentation i Danmark, herunder særligt at understøtte kunstnernes arbejdsgrundlag og bidrage til at udvikle dans og koreografi som et bæredygtigt erhverv.

Vi ønsker gennem vores rådgivning og administrative service at klæde kunstnerne på til optimal anvendelse af deres ressourcer og kunstneriske resultater. Det betyder, at vi vil yde en service, så kunstnerne får redskaber til at lykkes med deres projekter og bliver i stand til at klare sig selv uden vores hjælp. Midlet er blandt andet at kompetenceudvikle, facilitere netværk, videndeling og en bæredygtig tænkning af deres kunstneriske virke.

Partnerskab

I vores arbejde for at understøtte kunstnerne i at udvikle bæredygtige karrierer samarbejder vi med relevante aktører inden for branchen og har desuden indgået et særligt strategisk partnerskab. Formålet er at styrke de selvproducerende kunstnernes arbejdsgrundlag og skabe gode, professionelle arbejdsrammer om produktionerne.

Partnerskabskredsen består af: Projektcentret, fagforbundet Dansk Skuespillerforbund, a-kassen FTFa samt Den Danske Scenekunstskole.

Kontakt