Inspirations- og forberedende materiale for dagtilbud

Her finder du inspiration og materiale til, hvordan du som pædagog kan forberede børnene på dansebesøget, og hvordan I kan arbejde med oplevelsen bagefter. Vi har delt materialet ind i Før, Under og Efter besøget.

Før besøget

Deltag i workshop

I KORA arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans.

Derfor anbefaler vi, at de involverede voksne deltager i en forberedende workshop på tre timer. Workshoppen er henvendt til jer, der skal være med under forløbet, men I er velkomne til at invitere et par kolleger med.

På workshoppen bliver I på en lettilgængelig måde introduceret til dans som udtryksform og giver samtidig mulighed for at møde de kunstnere, der kommer på besøg med en danseforestilling. Workshoppen giver både et indblik i kompagniets arbejdsmetoder og inspiration til at arbejde med dans i hverdagen.

Udbyttet af workshoppen:

I møder de kunstnere, I får besøg af og bliver introduceret til deres besøg – og kan på den måde forberede børnene på det.

  • I bliver præsenteret for dans som en æstetisk udtryksform på en lettilgængelig måde.
  • I får konkret inspiration til aktiviteter, der kan tages videre i hverdagen – til glæde for fællesskab, udtryk og trivsel.
  • Workshoppen er praktisk, og alle kan være med. Der kræves ingen forhåndskendskab til dans for at deltage.

I forhold til tilmelding skal I henvende jer til kommunens KORA-arrangør, hvis I vil deltage i en workshop. Kontakt f.eks. kommunens børnekonsulent eller Åben Skole-konsulent for at høre mere.

Se videohilsen

Børnene kan også ‘møde’ kunstnerne på forhånd. Hvert kompagni laver en videohilsen, hvor de præsenterer sig selv. Dansehallerne sender jer materialet i god tid, så I kan lægge det ind i forløbet.

Se video om dans som kunstform

På få minutter giver vi med en lille animationsfilm et indblik i, hvad dans som kunstart er, og hvordan du kan få glæde af det sammen med børnene. Se videoen her.

Under besøget

Her anbefaler vi, at:

  • Alle deltagere har tøj på, som de kan bevæge sig i.
  • De voksne deltager aktivt under KORA-besøget som gode rollemodeller – eller observerer engageret så de bagefter kan dele og bearbejde den fælles oplevelse med børnene. Det handler om at være engageret, ikke om at udføre bevægelser på en bestemt måde.
  • De samme voksne deltager under hele besøget.

Efter besøget

Dansekarrusellen

Når I får besøg af et kompagni i KORA – dans for de yngste, har kunstnerne en lille gave med til jer. Det er spillet Dansekarrusellen, som Dansehallerne har udviklet sammen med daginstitutioner. Spillet består af en række kort med forslag og opgaver til at arbejde – og lege – videre med dans, koreografi og bevægelse. Kortene indeholder blandt andet fantasifulde dansefortællinger eller opgaver, hvor man danner former og figurer med kroppen. Dansekarrusellen giver en ramme for legen, og der er ikke noget rigtigt eller forkert.

”Spillet er lettilgængeligt og godt, fordi det giver struktur på vores aktivitet, og det er dejligt, at der er musik, der passer til.”
– Pædagog, børnehave, Hjørring

Refleksion

En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over, hvad de oplevede. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum hvor alle oplevelser er lige gode og gyldige.

Hvordan får man så børnene til at reflektere over kunst?

Med en kropslig tilgang kan I arbejde med nogle af de bevægelser og koreografiske rammer, som I oplevede i forestillingen – og på den måde skabe jeres egen kropslige refleksion.

Med en sproglig tilgang handler det, som vi ser det, om at stille gode, åbne spørgsmål. Her kommer nogle forslag. Husk at anerkende de svar, der kommer fra børnene.

”Hvad så I?”
Lad så mange børn som muligt fortælle, hvad de så. Vælg nogle af svarene ud og spørg ind til dem.

”Hvordan så I, at det var det, der skete?”
Med det spørgsmål skal de begrunde deres umiddelbare oplevelse.

”Hvem så I?”

”Hvilke bevægelser så I?”
Eventuelt fulgt op af:
”Hvad synes I, de bevægelser udtrykte/viste/fortalte?”

”Hvilke lyde hørte I?”
Og følg op med spørgsmålet:
”Hvilke oplevelser gav lydene jer?”

…gå selv videre.