Inspirations- og forberedende materiale for skoler

Her finder du inspiration og anbefalinger til, hvordan I får mest muligt ud af et dansebesøg. Det handler både om, at du og eleverne er forberedt på, hvad I skal opleve, og at eleverne får mulighed for at reflektere over det bagefter. Det kan være med til at kvalificere oplevelsen af en danseforestilling og give eleverne mere forståelse for dans som kunstform.

Vi har delt undervisnings- og inspirationsmaterialet ind i Før, Under og Efter forestillingen.

Før besøget

Deltag i workshop

I KORA arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans.

Derfor anbefaler vi, at de involverede voksne deltager i en forberedende workshop på tre timer. Workshoppen er henvendt til jer, der skal være med under forløbet, men I er velkomne til at invitere et par kolleger med.

På workshoppen bliver I på en lettilgængelig måde introduceret til dans som udtryksform og giver samtidig mulighed for at møde de kunstnere, der kommer på besøg med en danseforestilling. Workshoppen giver både et indblik i kompagniets arbejdsmetoder og inspiration til at arbejde med dans i hverdagen.

Udbyttet af workshoppen:

 • I møder de kunstnere, I får besøg af og bliver introduceret til deres besøg – og kan på den måde forberede eleverne på det.
 • I bliver præsenteret for dans som en æstetisk udtryksform på en lettilgængelig måde.
 • I får konkret inspiration til aktiviteter, der kan tages videre i hverdagen – til glæde for fællesskab, udtryk og trivsel og i skolen som elementer bl.a. i fagene musik og idræt.

Workshoppen er praktisk, og alle kan være med. Der kræves ingen forhåndskendskab til dans for at deltage.

For at blive tilmeldt skal I henvende jer til kommunens KORA-arrangør, hvis I vil deltage i en workshop. Kontakt f.eks.  kommunens børnekonsulent eller Åben Skole-konsulent for at høre mere.

Se videohilsen

Børnene kan også ‘møde’ kunstnerne på forhånd. Hvert kompagni laver en videohilsen, hvor de præsenterer sig selv. Dansehallerne sender jer materialet i god tid, så I kan lægge det ind i forløbet.

Se video om dans som kunstform

På få minutter giver vi med en lille animationsfilm et indblik i, hvad dans som kunstart er, og hvordan du kan få glæde af det sammen med børnene. Se videoen her.

Prøv vores dialogkort

I samarbejde med lærere har Kulturpakker udviklet forventnings- og oplevelseskort – et redskab, der kan bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen. Forventnings- og oplevelseskortene kan bruges på tværs af fag, klassetrin og form – det vil sige hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb.
Det er et lettilgængeligt og overskueligt format, der samtidig skaber mulighed for fordybelse og større faglig forståelse for den enkelte kunstneriske oplevelse.
Materialet er gratis og inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet. Hent dem alle her.

Få viden om dans som kunstform

Har du brug for baggrundsviden om dans som kunstart, kan du finde mere information (på engelsk) her:


Fire korte tegnefilm om “contemporary dance”:

 • Introfilm – A beginner’s guide to contemporary dance
 • Del 1 af 3 – Continuing the Planet Dance series we start to look at how dancers communicate with their bodies.
 • Del 2 af 3 – Continuing the Planet Dance series we look at how dancers communicate with their bodies.
 • Del 3 af 3 – Continuing the Planet Dance series we look at how dancers communicate with their bodies.

Film om dansens historie:

 • Trailblazers in Modern Dance handler om de første årtier med moderne dans. I filmen her kan du møde nogle af de største navne, der satte deres præg på de første årtier af den moderne dans’ historie.

Under besøget

Her anbefaler vi, at:

 • Alle deltagere har tøj på, som de kan bevæge sig i.
 • De voksne deltager aktivt under KORA-besøget som gode rollemodeller – eller observerer engageret så de bagefter kan dele og bearbejde den fælles oplevelse med børnene. Det handler om at være engageret, ikke om at udføre bevægelser på en bestemt måde.
 • De samme voksne deltager under hele besøget.

Efter besøget

Lige efter seancen kan det være en god idé at bruge fem minutter på at evaluere besøget sammen med kompagniet.

I den efterfølgende proces med bearbejdning og refleksion sammen med eleverne kan I igen tage fat i dialogkortene, I brugte til forberedelse før forestillingen.

En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over, hvad de oplevede. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum hvor alle oplevelser er lige gode og gyldige.

Supplerende spørgsmål til refleksionsprocessen:

”Hvad så I?”
Lad så mange elever som muligt for at fortælle, hvad de så.  Vælg nogle af svarene ud, og spørg ind til dem.

”Hvordan så I, at det var det, der skete?”
Med det spørgsmål skal de begrunde deres umiddelbare oplevelse.

”Hvem så I på scenen/gulvet?”

”Hvilke bevægelser så I?”
Eventuelt fulgt op af:
”Hvad synes I, de bevægelser udtrykte/viste/fortalte?”

”Hvilke lyde hørte I?”
Og følg op med spørgsmålet:
”Hvilke oplevelser gav lydene jer?”

…gå selv videre og husk at anerkende de svar, eleverne kommer med.