Inspiration og materiale

Her finder du inspiration til, hvordan I får mest muligt ud af jeres dansebesøg. Det handler både om, at du og eleverne er forberedt på oplevelsen, og at I reflekterer over den bagefter. Det kan være med til at kvalificere oplevelsen og give større viden om dans som kunstart. Det bidrager også til, at eleverne får mere forståelse for sig selv og fællesskabet i en kunstnerisk ramme. Se her, hvad I kan gøre før, under og efter forestillingen.

Før besøget

I KORA arbejder kunstnerne med forestillinger, der appellerer til deltagernes fantasi og samarbejdsevner, og I vil måske opleve en helt ny form for dans. Derfor anbefaler vi, at de involverede voksne deltager i en skræddersyet, forberedende workshop på tre timer. Spørg kommunens KORA-kontaktperson, om der arrangeres en workshop.

Foruden workshop, har I mulighed for at møde kunstnerne på forhånd i form af deres lille videohilsen, hvor de præsenterer sig selv. Videohilsnen giver et lille indblik i, hvilken oplevelse, der er i vente, og sætter ansigt på de mennesker, børnene skal møde. Dansehallerne sender jer den i god tid, så I kan lægge den ind i jeres planer.

I samarbejde med lærere har Kulturpakker udviklet Forventnings- og oplevelseskort. Kortene er et let tilgængeligt redskab til dialog om kunstneriske oplevelser i skolen og er differentieret i aldersgrupper. I forberedelsesfasen åbner de for nysgerrighed og forventninger. Kortene kan enten printes eller bruges direkte på smartboardet. Hent dem alle her.

Har du brug for baggrundsviden om dans som kunstform, kan du finde mere information (på engelsk) i videoerne her.

Under besøget

Her anbefaler vi, at:

  • Alle deltagere har tøj på, som de kan bevæge sig i.
  • De voksne er engagerede. Enten ved at deltage aktivt og nysgerrigt, eller ved at observere engageret – alt efter, hvad I har aftalt med kompagniet.
  • De samme voksne deltager under hele den interaktive forestilling.

Efter besøget

En kunstnerisk oplevelse skal ikke altid sprogliggøres. Men erfaringer viser, at det åbner børnenes muligheder for at nuancere og dele oplevelsen med andre, når de reflekterer højt over den. Det er ikke et spørgsmål om at gætte rigtigt i forhold til, hvad oplevelsen handler om. Pointen er at give plads til de mange forskellige oplevelser og erfaringer, man som publikum naturligt vil have – at skabe et rum, hvor alle oplevelser er lige gode og gyldige.

Tag igen fat i Forventnings- og oplevelseskortene, nu med fokus på dialog om oplevelsen.

Besøget kan også give anledning til at arbejde med koreografiske værktøjer. Med afsæt i tema, bevægelser eller bevægelseskvaliteter fra forestillingen, kan I skabe jeres egne små dansesekvenser.