Ansvar & pris

For at skabe det bedst mulige rammer for både børn, institution og Dansehallernes kompagnier, er det vigtigt for os at synliggøres hver parts rolle i samarbejdet. Her på siden kan du også finde en kort oversigt over tidsomfanget af de forskellige KORA-besøg samt pris.

Dansehallernes ansvar

Dansehallerne varetager den overordnede styring af KORA. Dansehallerne udvælger kompagnierne, producerer KORA-forestillingen og er dermed ansvarlig for aktiviteternes kunstneriske, håndværksmæssige og formidlingsmæssige kvalitet og relevans. Desuden er Dansehallerne ansvarlig for PR-materiale og alle økonomiske mellemværender i forhold til kompagnierne.

Dette omfatter:

 • Administration af ordningen, herunder kontrakter og løn.
 • Kontakten til danserne, herunder formidling af aftaler og kontakter.
 • Koordinering og betaling af transport og logi for danserne.
 • Distribution af plakat og andet informationsmateriale til skolernes/institutionernes kontaktperson. Dette under forudsætning af, at projektkoordinatoren har modtaget relevante kontaktinfo på skolernes/institutionernes kontaktpersoner fra kommunens ansvarlige kontaktperson.
 • Evaluering af ordningen i samarbejde med kommunens kontaktperson.

Skolens ansvar

Den enkelte skole, der får besøg af KORA, vælger en kontaktperson.

Kontaktpersonens opgaver:

 • Kommunikere med kommunens kontaktperson og evt. Dansehallernes koordinator om besøget.
 • Deltage i formidlingsdelen for lærere/pædagoger sammen med et antal kolleger.
 • Videreformidle alt forberedelsesmateriale til relevante kolleger.
 • Sørge for at stille egnede lokaler og musikanlæg til rådighed jf. kompagniets behov (flyer).
 • Forberede børnene på at komme til forestilling.
 • Tage godt imod danserne.
 • Besvare evalueringsskemaet om dansebesøget.

Eventuelle mellemværender med KODA/GRAMEX påhviler den enkelte skole.

Kommunens ansvar

Kommunen vælger en kontaktperson, der skal koordinere kommunens deltagelse i KORA.

Dette omfatter:

 • Formidle tilbuddet til relevante institutioner.
 • Planlægge og koordinere danseforløb og workshop for deltagende pædagoger i samarbejde med Dansehallerne.
 • Sikre, at alle deltagende institutioner har en kontaktperson.
 • Være tovholder for kontaktpersonerne på institutionerne og varetage kontakten og kommunikationen med de deltagende institutioner.
 • Sikre, at institutionernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar.
 • Deltage aktivt i evalueringen af KORA-forløbene, dvs. sørge for, at institutioner evaluerer dansebesøget.

Omfang og Pris

Til skoleelever i indskoling, mellemtrin og udskoling: Interaktiv forestilling på 90 minutter. Vi afvikler typisk to forestillinger om dagen på samme skole. 

En dag med 2-3 forestillinger på samme skole koster kr. 4.500. 

Er du en del af Københavns kommune, er tilbudet ganske gratis.