For kommuner

Med KORA får jeres kommune en unik mulighed for at præsentere børn og unge fra 0-16 år for dans og koreografisk scenekunst – på linje med for eksempel teater, musik, billedkunst og film. I kan med andre ord sætte dans på dagsordenen i jeres kulturstrategi; i jeres børne- og ungepolitik eller måske endda i en bestræbelse for at styrke dansen i kommunen.

KORA præsenterer professionelle danseforestillinger for børn i daginstitutioner og for elever på alle klassetrin i grundskolen. Gennem en forestilling får børnene indblik i dans som kunstart og bliver del af en kunstnerisk proces, hvor de er medskabere af forestillingen, bliver del af fællesskabet på nye måder og oplever andre udtryksmuligheder.

I Dansehallerne taler vi om dans som en kunstform, der rummer mange forskellige former og udtryk, som er sat ind i en kunstnerisk ramme. Igennem den ramme kan vi udtrykke handlinger, tanker, følelser og bevidsthed. Ofte arbejder kunstnerne med koreografi som et rammesættende greb – som en komposition af bevægelse i tid og rum. Koreografi giver værktøjer til at skabe bevægelse ud fra, men også til analysen af dans.

I sæsonen 2021/2022 har vi 12 kompagnier i KORA-programmet – med tilsammen 14 forestillinger til daginstitutioner og skoler. Vi udvælger dygtige danske og udenlandske koreografer til at skabe interaktive forestillinger for de 0-16-årige.

”Det var fremragende tilrettelagt. Yderst professionelle dansere. De formåede at fortælle historien og undervejs inddrage eleverne, uden at det på noget tidspunkt fik karakter af undervisning. Historiefortælling på højt plan. Fin balance for eleverne mellem at være tilskuere og aktivt deltagende. Sjovt, spændende, overraskende.”
– Lærer på mellemtrinnet, Hellebækskolen, Helsingør