Ansvarsfordeling

For at skabe de bedst mulige rammer for både børn, institution og Dansehallernes kompagnier, er det vigtigt for os at synliggøre hver parts rolle i samarbejdet. Her på siden kan du finde en kort oversigt over ansvarsfordelingen.

Dansehallernes ansvar

Dansehallerne varetager den overordnede ledelse af KORA, herunder udvælgelse af kunstnerne og produktion af forestillingerne. Dansehallerne er ansvarlig for forestillingernes kunstneriske, håndværksmæssige og formidlingsmæssige kvalitet og relevans. Desuden er Dansehallerne ansvarlig for PR-materiale og alle økonomiske mellemværender i forhold til kompagnierne.

Dette omfatter:

 • Administration af ordningen, herunder kontrakter og løn.
 • Kontakten til danserne, herunder formidling af aftaler og kontakter.
 • Koordinering og betaling af transport og logi for danserne.
 • Distribution af informationsmateriale til kommunens/arrangørens kontaktperson.
 • Evaluering af ordningen i samarbejde med kommunens kontaktperson.

Kommunens/arrangørens ansvar

Kommunen/arrangøren vælger en kontaktperson, der skal koordinere kommunens deltagelse i KORA.

Dette omfatter:

 • At formidle tilbuddet til relevante skoler og institutioner.
 • At planlægge og koordinere aktiviteterne i samarbejde med Dansehallerne.
 • At sikre, at alle deltagende skoler og institutioner har en kontaktperson.
 • At være tovholder for kontaktpersonerne på skolerne/institutionerne, herunder distribuere informationsmateriale om kompagniet og dets forestilling.
 • At sikre, at skolernes/institutionernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar – se nærmere om ”Skolens/institutions ansvar”.
 • At være medvirkende til, at skoler og institutioner evaluerer deres oplevelse.

Skolens/institutionens ansvar


Den enkelte skole eller institution, der får besøg af KORA, vælger en kontaktperson.
Kontaktpersonens opgaver omfatter:

 • At kommunikere med kommunens kontaktperson og evt. Dansehallernes turnéproducent, samt kompagniet om besøget.
 • At videreformidle alt forberedelsesmateriale til relevante kolleger.
 • At stille egnede lokaler og musikanlæg til rådighed jf. kompagniets behov.
 • At forberede børnene på at komme til forestilling.
 • At tage godt imod kunstnerne.
 • At besvare evalueringsskemaet.