For dagtilbud

Med KORA – dans for de yngste får I besøg af professionelle dansere, som tager børnene med i danseaktiviteter med fokus på æstetiske processer, leg og kreativitet. Et legende dansebesøg, der giver både børn og pædagoger bevægelsesglæde og understøtter fællesskabet i hele gruppen. Projektets vifte af aktiviteter understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskabsdannende bevægelseskulturer i daginstitutionerne.  

“Det var magisk at opleve, hvordan børnene tog dansen som kroppens sprog til sig. Uden ord lod de sig rive med på rejse ind og ud af lyduniverser. Som pædagog var det inspirerende, hvordan man kan skabe et fælles rum og følge hinandens initiativer nærmest helt uden ord og sætninger. Vi ved fagligt, at i kommunikation er kun 7% ord og resten kropssprog, mimik og intonation – her (op)levede vi det også.” 

Pædagog, Sankt Johannesgårdens Børnehave, København

I Dansehallerne taler vi om dans som en kunstform, der rummer mange forskellige former og udtryk, som er sat ind i en kunstnerisk ramme. Igennem den ramme kan vi udtrykke handlinger, tanker, følelser og bevidsthed. Ofte arbejder kunstnerne med koreografi som et rammesættende greb – som en komposition af bevægelse i tid og rum. Koreografi giver værktøjer til at skabe bevægelse ud fra, men også til analysen af dans.