privatlivspolitik

1
Politikken angiver, hvordan Dansehallerne behandler dine persondata og redegør for de
rettigheder, du har, når vi behandler dine persondata.
Indholdsfortegnelse
1 Generelt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1.1 Dataansvarlig …………………………………………………………………………………………………………………………………………2
2 Vi behandler følgende persondata om dig…………………………………………………………………………………………….. 3
2.1 Besøgende på vores hjemmesider ……………………………………………………………………………………………………………..3
2.3 Medlem (DH kunstner) …………………………………………………………………………………………………………………………….3
2.4 Nyhedsbrevsmodtager …………………………………………………………………………………………………………………………….4
2.5 Leverandør ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
2.6 Fototilladelse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2.7 Jobansøger……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
3 Deling af dine Persondata …………………………………………………………………………………………………………………. 7
4 Dine rettigheder ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
4.1 Oversigt over rettigheder …………………………………………………………………………………………………………………………8
4.2 Begrænsninger i rettighederne………………………………………………………………………………………………………………….9
5 Behandlingssikkerhed …………………………………………………………………………………………………………………….. 10
6 Lovgivning, persondataregler og klagemulighed …………………………………………………………………………………… 11
6.1 Lovgivning …………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
6.2 Klage til tilsynsmyndighed ………………………………………………………………………………………………………………………11
6.3 Opdatering af denne politik …………………………………………………………………………………………………………………….11
7 Ordforklaring ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2
1 Generelt
Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du giver til Dansehallerne, og/eller
som vi indsamler om dig, når du deltager i en aktivitet, er DH kunstner, bidragsyder,
nyhedsbrevsmodtager, jobsøgende, leverandør, ansat i en myndighed eller som bruger af vores
tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider, i nyhedsbreve eller på sociale medier. I
politikken kan du læse mere om:
Hvilke persondata vi indsamler.
Hvordan vi håndterer dine data, og hvor længe vi opbevarer data.
På dansehallerne.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
1.1 Dataansvarlig
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine persondata er:
DANSEHALLERNE
H.C. Andersens Boulevard 25, 3.
1553 KBH V.
33 88 80 00
info@dansehallerne.dk
CVR-nr: 79100412
(Omtales herefter ”Dansehallerne”).
3
2 Vi behandler følgende persondata om dig
I dette afsnit kan du se, hvilke persondata vi behandler om dig. Det kan være forskelligt alt efter,
hvilken tilknytning du har. Vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser, f.eks. kan
man både være besøgende på vores hjemmesider, nyhedsbrevsmodtager, kunde og jobsøgende.
2.1 Besøgende på vores hjemmesider
Dansehallerne har en webside, hvor der opsamles persondata. Denne side er dansehallerne.dk, og
derudover en række profilsider på sociale medier.
Indsamlingen af dine persondata
Vi leverer en række ydelser til dig som bruger på vores webside, herunder tilmelding til aktiviteter,
mulighed for at søge et job og tilmelding til nyhedsbreve m.m.
Når du bruger vores webside, opsamles en række data gennem Google Analytics. Denne data
benyttes til statistik og forbedringer af brugeroplevelsen.
Når du deltager i vores aktiviteter, har vi typisk brug for dit navn og kontaktoplysninger, så vi kan
koordinere og kommunikere med dig om aktiviteten.
Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder for
eksempel, at vi anvender de almindelige persondata, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil
af dig. Vi anvender eksisterende data om vores brugere til at skabe en profil på bl.a. Facebook – en
såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan måle brugerens aktivitet andet end, at vi kan annoncere
indhold målrettet til brugeren. Vi har muligheden for at importere og eksportere data til og fra
Facebook. Det er ligeledes sådan, at kontakt/reaktion/aktion (like, kommentar, deling mv.) fra
brugerne hentes internt af Facebook, og giver Dansehallerne som annoncør bedre mulighed for at
målrette vores indhold.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Vi behandler dine data, så vi kan levere de rette services og opfylde vores aftaler med brugerne og
håndtere forespørgsler og lignende forud for eventuel indgåelse af aftaler med Dansehallerne.
Der, hvor det er relevant, beder vi om dit samtykke inden behandlingen.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Hvis du har givet dit samtykke til Dansehallerne, opbevarer vi dine persondata i den tid, du er
tilknyttet Dansehallerne.
2.3 Medlem (DH kunstner)
Formål med indsamlingen af data
4
Hvis du søger om medlemsskab hos Dansehallerne, anvender vi dine persondata til at
kommunikere med dig som ansøger og for at vurdere dine erfaringer, kompetencer og
kvalifikationer. Din data kan blive delt med medlemmer af træningsudvalg, og Dansehallerne kan
kontakte referencer, hvor du har givet kontaktoplysninger og tilladelse. Vi behandler dit navn og
kontaktoplysninger samt de data, du vælger at dele med Dansehallerne i dit CV og ansøgning.
Som medlem af Dansehallerne kan vi opbevare følgende oplysninger om dig: Navn, mail,
telefonnummer, evt. organisation, dato for betaling, og hvor længe du har været medlem.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Når du søger om at blive medlem af Dansehallerne, giver du samtidig samtykke til, at vi må
behandle dine data.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Dine data registreres i vores medlems-system og kan kun tilgås af relevante medarbejdere. Ved
opsigelse af medlemskab slettes dine oplysninger. Dine data slettes efter 5 år, hvis du ikke har
fornyet eller opsagt dit medlemskab.
Som aktivt medlem har du givet dit samtykke til Dansehallerne, og vi opbevarer dine persondata i
den tid, du er tilknyttet Dansehallerne.
2.4 Nyhedsbrevsmodtager
Dansehallerne har en række nyhedsbreve, hvor der opsamles persondata, så vi kan sende dig
information.
Indsamlingen af dine persondata
Vi beder om dit samtykke i forbindelse med tilmelding, og du kan altid afmelde dig igen ved at
trykke ”afmeld” i bunden af nyhedsbrevet eller skrive til data@dansehallerne.dk.
Dansehallerne indsamler din e-mail adresse og evt. andre kontaktoplysninger. Din e-mail adresse
bliver opbevaret i et krypteret IT-system og er kun tilgængelig for relevante medarbejdere i
Dansehallerne. Dansehallerne benytter Google Analytics i nyhedsbreve til brug for statistik og
forbedring af brugeroplevelsen.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Vi behandler dine data, så vi kan levere de rette services og opfylde vores aftaler med brugerne og
håndtere forespørgsler og lignende forud for eventuel indgåelse af aftaler med Dansehallerne.
Der, hvor det er relevant, beder vi om dit samtykke inden behandlingen.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Hvis du har givet dit samtykke til Dansehallerne, opbevarer vi dine persondata i den tid, du er
tilknyttet Dansehallerne.
5
2.5 Leverandør
Hvis du er nuværende eller potentiel leverandør, anvender vi dine persondata til at kunne
administrere kontrakten med dig som leverandør.
Indsamlingen af dine persondata
Dansehallerne indsamler og gemmer leverandørers firmanavn, kontaktoplysninger,
kontaktpersoner og underskrifter i forretningsdokumenter.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Når Dansehallerne har indgået en kontrakt, har vi lov til at indsamle og gemme persondata på
leverandører. For potentielle leverandører er det Dansehallernes legitime interesse at gemme
data, indtil vi har valgt en leverandør eller hvis vi ønsker at kontakte leverandøren igen.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Persondata på leverandører slettes, når de er forældede eller ikke længere relevante.
Underskrifter i kontrakter slettes ikke, medmindre kontrakten er udløbet.
2.6 Fototilladelse
Dansehallerne indsamler fototilladelse i forbindelse med video/fotodokumentation på ikke-
offentlige steder, ved let genkendelige personer mv., jf. gældende lovgivning.
Det er i Dansehallernes interesse, at personer medvirkende på billeder har givet klart samtykke til
dette, og vi har derfor behov for at gemme tilladelsen som dokumentation.
Indsamlingen af dine persondata
Dansehallerne indsamler navn, kontaktoplysninger og underskrift.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Dansehallerne behandler dine data, så vi kan dokumentere tilladelse og evt. tilbagekalde tilladelse.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Hvis du har givet dit samtykke til Dansehallerne, opbevarer vi dine persondata i den tid, hvor fotos
med tilladelse kan blive benyttet af Dansehallerne.
2.7 Jobansøger
Formål med indsamlingen af data
Søger du job hos Dansehallerne, anvender vi dine persondata til at kommunikere med dig som
ansøger og vurdere dine erfaringer, kompetencer og kvalifikationer. Din data bliver delt med
6
medlemmer af ansættelsesudvalg, og Dansehallerne kan kontakte referencer, hvor du har givet
kontaktoplysninger og tilladelse. Vi behandler dit navn og kontaktoplysninger, og de data du
vælger at dele med Dansehallerne i dit CV og ansøgning.
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Når du søger et job i Dansehallerne giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle dine data.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Dine data registreres i vores HR-systemer og kan kun tilgås af medarbejdere, som er med i et
ansættelsesudvalg. Dine data slettes efter seks måneder, medmindre du har givet samtykke til, at
vi må gemme dem i længere tid.
7
3 Deling af dine Persondata
I forhold til udvalgte behandlinger af persondata, kan det være nødvendigt at dele dine
persondata med leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan f.eks. være
leverandører som hoster IT-løsninger eller bistår Dansehallerne med vores IT-drift. Desuden deler
vi dine data ved krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.
8
4 Dine rettigheder
Når vi behandler dine persondata, er der en række rettigheder, du kan gøre brug af. Disse er
gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du skrive
til data@dansehallerne.dk. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.
Hvis du er forpligtet til at oplyse data om dig selv til Dansehallerne, vil det fremgå dér, hvor vi
indsamler data. Hvis du ikke vil afgive de persondata, vi beder om, kan vi muligvis ikke levere de
tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som
nyhedsbrevsmodtager mv.
4.1 Oversigt over rettigheder
Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, og du har ret til at vide,
hvorfor vi har indsamlet dine data.
Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
persondata, vi behandler om dig. Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset
behandlingen af dine persondata.
Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine persondata i et læsbart format. Dette gælder kun data vedrørende
dig selv, som du selv har givet Dansehallerne.
Indsigelsesret
Du har ret til at bede Dansehallerne om ikke at behandle dine persondata i de tilfælde, hvor
behandlingen er baseret på Dansehallernes legitime interesse.
Tilbagekalde dit samtykke
Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at
trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trækker dit
samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit
samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i
almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, telefonisk eller via andre elektroniske
midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til data@dansehallerne.dk.
9
4.2 Begrænsninger i rettighederne
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.
Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde –
det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
I visse tilfælde er vi også retsligt forpligtet til at behandle persondata om dig. Det kan f.eks. være
til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven.
Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som
regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT.
Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive
slettet.
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere
dig selv f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede. Bortset fra de almindelige
kommunikationsomkostninger er dette gratis.
Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Dansehallerne i markedsføringsøjemed, skal du
give samtykke til, at vi registrerer dig. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig
igen.
10
5 Behandlingssikkerhed
I Dansehallerne opdaterer vi løbende vores interne regler og procedurer for opretholdelse af
passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler persondata frem til sletning, ligesom vi
alene overlader vores behandling af persondata til databehandlere, som opretholder et
tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
11
6 Lovgivning, persondataregler og klagemulighed
I dette afsnit kan du bl.a. læse om den lovgivning, der ligger til grund for Dansehallernes
behandling af persondata samt dine klagemuligheder i tilfælde af, at du er utilfreds med vores
behandling af dine data.
6.1 Lovgivning
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af persondata er Europa-Parlamentets og
Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv
95/46/EF med tilhørende regulering.
I tillæg hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data
(databeskyttelsesloven) vedtaget den 17. maj 2018.
Ydermere er Dansehallerne forpligtet af anden lovgivning i forhold til behandling af persondata,
som f.eks. bogføringsloven. Persondataforordningen ophæver altså ikke de pligter og rettigheder,
som Dansehallerne har ifølge anden lovgivning.
6.2 Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til det danske
datatilsyn:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
6.3 Opdatering af denne politik
Dansehallerne er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
persondata. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i
overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan derfor ændres uden
varsel. Opdaterede versioner vil blive delt på Dansehallerne.dk
12
7 Ordforklaring
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:
Persondata
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle
data, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk
person.
Lovligt grundlag (hjemmel)
Hjemmel er et juridisk begreb, som angiver, om det er lovligt at gennemføre en planlagt
behandling af persondata. Typisk hjemmel for behandling af persondata i Dansehallerne er
lovgivning, en kontrakt, Dansehallernes legitime interesse eller et samtykke. Legitim interesse
handler om, når en behandling af data er nødvendig for at gennemføre en opgave, som er i
Dansehallernes interesse.
Dataansvarlig
Den som er ansvarlig for, hvordan data behandles i Dansehallerne, dvs. den som bestemmer ud fra
hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, vi behandler persondata.
Databehandler
Den leverandør eller offentlige myndighed der behandler persondata på Dansehallernes vegne.
Registrerede
Alle de personer som vi registrer persondata om.
Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af persondata, dvs. at se, læse,
indsamle, registrere, systematisere, gemme, søge, bruge, videregive eller slette.
Særlige kategorier af persondata
Data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller data om en fysisk
persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt data i form af biometriske data, såfremt
biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme
data).
Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data
og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
13
Databeskyttelsesloven
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (databeskyttelsesloven)
vedtaget den 17. maj 2018.