Tilgang

Bag de store tanker lægges reel handling. For at lykkes med visionen om at højne statussen for dans og koreografi i Danmark, og for at fuldføre missionen for Dansehallerne, er blikket rettet mod særligt fire områder, hvor vi kan gøre en væsentlig forskel. Nedenfor kan du læse mere om vores mål og konkrete arbejde med disse fire områder. 

Publikumsudvikling

I Dansehallerne stiler vi mod, at dans og koreografi både når ud til et bredere og større publikum, og at dans bliver en betydningsfuld del af danskernes hverdag. For at opnå dette vil vi præsentere et bredt udvalg af nationale og internationale forestillinger af højeste kunstneriske kvalitet for alle aldre, og arbejde for at få flere af disse produktioner på turné rundt om i landet. Desuden har vi særligt fokus på at tiltrække nye ansigter til vores aktiviteter. Dem ønsker vi at fastholde, og vi er derfor i gang med at udvikle nye engagerende formater, som giver publikum muligheden for at kommentere og reflektere, både på sociale medier og i mere avancerede eventformater og samtaler.

Et af vores andre mål er at appellere til alle børn og unge, uanset deres baggrund og forkundskaber, med henblik på at give dem aktiv beskæftigelse med dans og koreografi som kunstart. Som en del af vores arbejde med ungesegmentet driver vi et landsdækkende tilbud til børn og unge i skole og daginstitutioner, KORA, og vi er i færd med at igangsætte et workshop- og informationsprojekt, som skal nå alle skolebørn i Danmark.

Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører

I Dansehallerne vil vi medvirke til, at så mange aktører som muligt viser dans og koreografiske produktioner af høj kvalitet. Derfor har vi en målsætning om, at vi i de kommende år får minimum to nye samarbejdspartnere årligt, som præsenterer forestillinger, forelæsninger eller andre aktiviteter. Ved at sikre strategisk samarbejde med andre kulturaktører, der understøtter vores vision, får vi en større offentlig gennemslagskraft, og gennem disse partnerskaber får vi en øget rækkevidde og et bredere og mere forskelligartet publikum. Eksempelvis giver vores samarbejde med Betty Nansen Teatret os mulighed for at præsentere et allerede vant scenekunstpublikum for dansk og international dans og koreografi og herigennem udvide deres forståelse og viden om feltet. Gennem andre af vores partnerskaber når vi et helt nyt publikum, som ikke selv havde opsøgt dans og koreografi. Eksempler herpå er vores samarbejde med kunsthallerne Den Frie Udstillingsbygning og Copenhagen Contemporary.

Et andet af vores mål er at sikre et bæredygtigt og stærkt dansefelt overalt i Danmark. Vi støtter aktivt kunstnere i deres etablering, både nationalt og internationalt, og vi har en ambition om, at de enkelte produktioner vises mere og opleves af flere. En essentiel del af arbejdet med dette er Dansehallernes co-produktionsmodel. Vi har en målsætning om årligt at indgå i 12 co-produktioner, der hver får tilknyttet en producent fra Dansehallerne, som følger hele processen fra idé til færdigt værk, opførelse og potentiel turné.

Internationalisering af scenekunstbranchen

I Dansehallerne tilbyder vi vores publikum et udbud af danske såvel som internationale produktioner. Vores målsætning er at præsentere endnu flere internationale forestillinger uden for København. Og derfor vil vi intensivere vores samarbejde med forskellige eksterne aktører rundt om i landet, så vi i løbet af de kommende år kan hæve antallet af internationale værker, der vises i hele Danmark, fra to til seks.

Som et led i vores arbejde med co-produktioner skal Dansehallerne også være drivkraften i internationale co-produktioner. Det er en af grundene til, at vi er ved at etablere co-produktionsprogrammet, TURBO GEN, som skal introducere en international co-produktionsmodel i Danmark.

Generelt er det vores ambition, at Dansehallerne skal have en stor tilstedeværelse internationalt. Konkret betyder dette, at Dansehallerne er medlem af en række internationale formelle netværk og at de ansatte i Dansehallerne deltager i en lang række af internationale events. En del af målsætningen for vores internationale tilstedeværelse er ligeledes at nå lige så mange internationale som danske brugere på sociale medier og hjemmeside.

Grøn omstilling

I Dansehallerne har vi stor fokus på bæredygtighed og grøn omstilling – både når det kommer til dans og til naturen.

Dansehallerne vil være en ressourcegivende og faciliterende organisation, hvis formål er at styrke branchen og sætte gang i udviklingen af dans og koreografi i Danmark. Med andre ord er vores mål at forbedre dansens bæredygtighed ved blandt andet at sætte særligt fokus på at støtte de mest lovende koreografer og give dem en god grund at stå på. Også her er vores co-produktionsprogram TURBO GEN en essentiel brik, da de nye generationer af kunstnere forankres i dansefeltet og turnerer nationalt og internationalt. Som en del af programmet er Dansehallerne med hele vejen og hjælper kunstneren med at skabe en bæredygtig og langsigtet strategi for sin karriere og praksis.

Når det kommer til klima og bæredygtighed, er vi i Dansehallerne ved at udvikle en grøn profil. Frem mod 2024 har vi en målsætning om at udarbejde og implementere en handlingsplan for bæredygtighed i Dansehallerne, reducere anvendelsen af plast og papir i organisationen, implementere LED lys i alle organisationens produktioner samt at mere end 50 % af vores rejser til og fra København sker med tog/alternativer til fly. Hertil vil vi ligeledes tage ansvar for bæredygtigheden i dansefeltet. For at opnå dette vil vi i de kommende år udvikle/opbygge en model for bæredygtig turné både i Danmark og udlandet med reduktion af flyrejser samt udvikle, implementere og drive et system til deling af ressourcer med andre aktører i tog afstand af Danmark (fx undervisere, turnéforestillinger og co-produktion).

Vores rammeaftale og de dertilhørende nøgletal, der er udarbejdet i samarbejde med Kulturministeriet og Københavns Kommune, er med til at konkretisere vores mål og arbejde med dans og koreografi som kunstform. Læs Dansehallernes gældende rammeaftale og nøgletal her.