Vores organisation

Dansehallerne er et nationalt center for dans og koreografi, et internationalt knudepunkt og et lokalt mødested for dansefeltet, der har base i København og en afdeling i Aarhus. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for kunstnerisk produktion, for publikum og for branchen, og vores ambition er at bidrage med og distribuere viden om dans og koreografi som kunstform, for herigennem støtte et bæredygtigt og stærkt dansefelt overalt i Danmark.

Blikket rettet mod publikum og branche

For Dansehallerne er det vigtigt, at vi når ud til så mange mennesker som muligt med vores aktiviteter, men tilsvarende vigtigt, at selv dem, der ikke deltager i aktiviteterne, har et positivt forhold til os og til vores arbejde. Vi har et bredt og mangefacetteret forestillingsprogram, hvor publikum kan udforske dansen og koreografiens forskellige udtryksformer i både teatersalen, udstillingsrummet og skolens gymnastiksal. Hvert år får flere end 60.000 mennesker i alle aldre og i hele landet mulighed for at opleve vores danske og internationale forestillinger.

Læs mere om Dansehallernes publikumsrettede aktiviteter her.

Foruden vores publikumsorienterede arbejde har Dansehallerne fokus på branchen, og hvordan dansefeltet understøttes bedst muligt. Med branche mener vi alle potentielle brugere af Dansehallernes aktiviteter i det professionelle dansemiljø i hele Danmark (og internationalt). Formålet med vores branchearbejde er at skabe rammerne for peer to peer sparring og udveksling, at stimulere et tværfaglige og kunstnerisk miljø samt være et mødested for branchen. Vi udbyder blandt andet daglig træning og workshops for professionelle dansere, branchearrangementer samt sparring og administration af kunstneriske projekter i Projektcentret.

Organisationsstruktur

Organisationsdiagram kommer snarest.

Dansehallerne finansieres af driftstilskud fra Kulturministeriet og Københavns Kommune samt salg af forestillinger, billetsalg og andre aktiviteter. Derudover bidrager en række fonde og puljer til vores aktiviteter og projekter.

Bestyrelse

Vores bestyrelse består af seks medlemmer: To medlemmer udpeget af kulturministeren, to medlemmer udpeget af Statens Kunstfond, ét medlem udpeget af Dansehallerne og ét medlem udpeget af Københavns Kommune.

Vores nuværende bestyrelse er:

  • Forperson: Pernille Backhausen / Stifter af og Partner i SIRIUS advokater
  • Næstforperson: Lars Sennels / Teaterdirektør for Vendsyssel Teater
  • Bestyrelsesmedlem: Thomas Eisenhardt / Kunstnerisk leder af Aaben Dans i Roskilde
  • Bestyrelsesmedlem: Maja Ries / Administrerende chef og producent på Teater Grob
  • Bestyrelsesmedlem: Karen Vedel / Lektor, Afd. for Teater- og Performancestudier, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
  • Medarbejderrepræsentant: Ulla Gad (medarbejderrepræsentant) / Producent, Dansehallerne

Du kan finde vores seneste årsrapporter her, og vedtægter her. Ønsker du adgang til ældre årsrapporter end fra 2017, kan du henvende dig til Dansehallerne og få yderligere oplysninger tilsendt.

Venue

I øjeblikket er Dansehallerne uden fast hus og dermed også uden egen scene. Vi arbejder hårdt på at gøre Kedelhuset med de fire markante knejsende skorstene til vores kommende hjem, så vi igen kan få et knudepunkt for dans og koreografi i hjertet af Carlsberg Byen til glæde for københavnerne og resten af Danmark.

Illustration: Mikkelsen Arkitekter.

Se alle foreløbige illustrationer af Kedelhuset her.

Mens vi venter på realiseringen af det nye hus for dans og koreografi i København holder Dansehallernes administration til på H. C. Andersens Boulevard og vores mange forskellige aktiviteter foregår på forskelligartede venues rundt om i byen – på teatre, i kunsthaller, i byrummet og alternative steder. Publikum kan opleve vores forestillinger, koreografiske værker og installationer, events, samtaler, seminarer og andre aktiviteter på fx Copenhagen Contemporary, Betty Nansen Teatret, Den Frie Udstillingsbygning, Den Grå Hal og Dansekapellet. Ude i landet viser vi vores forestillinger på skoler, i daginstitutioner og lokale spillesteder.