Anne Juren
Fantastiske Anatomier, Symptomer og Praksisser

Studier i Fantastiske Anatomier er en transdiciplinær koreografisk platform, der bygger på et spektrum af kropslige erfaringer og terapeutiske praksisser, som jeg har udviklet som koreograf, danser og Feldenkrais-udøver. Ved at trække på forskellige vidensområder, såsom anatomi, psykoanalyse, posthumanisme, feministiske og queer teorier, poesi og somatiske praksisser, udvider disse studier den koreografiske tænkning til at inkludere en række tvetydige behandlingsformer tilegnet kroppen. Gennem bevidst fabulering, kollektiv fantasi og telepatisk berøring vil morgenklasserne og workshoppen præsentere forskellige kropspraksisser, hvis udtryk placerer sig mellem det terapeutiske og det koreografiske. Fantastiske Anatomier, Lektioner og Praksisser er en og på samme tid en serie af soma-poetiske koreografier, metoder indebærende kollektive sansninger og øjeblikke, hvor corps fantasmés håndgribeliggøres.

Medbring en yoga måtte, pen og papir til denne workshop.

Arrangeres i samarbejde med Forsøgsstationen.

Kunstner

Anne Juren

Titel

Fantastiske Anatomier, Symptomer og Praksisser

Type

Workshop

Dato

29.8 – 2.9.2022, 13:00

Varighed

3 timer

Venue

FORSØGSSTATIONEN, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

Krediteringer

sacrum @Anne Juren foto @André Lepecki