Karin Bergman
Det ikke-eksisterende center

Dette er en danseklasse, hvor deltagernes smidighed og evne til at tilpasse sig trænes, som en måde at styrke deres evne til at begå sig i relationelle og de-centraliserede systemer. Klassen tager udgangspunkt i både improvisation og satte fraser og retter sig dels mod den individuelle krop og dens kompleksitet og dels mod den kollektive krop og det fælles rum. 

Vi vil arbejde ud fra vores periferi for at påvirke det bløde (og ikke eksisternede) center. Vores udgangspunkt er at formen bliver et resultat af retningen, som altid er relativ og mangeartet, og som noget der bliver givet videre fra person til person i stedet for noget der er statisk eller fikseret. 

Grundlæggende er denne danseklasse dedikeret til det at danse og til at mærke efter.

Klassen starter hver dag med en opvarmning baseret på improvisation. Her kigger vi på forskellige måder at komme ind i, forblive i og udføre bevægelse. Derefter vil vi fortsætte med at arbejde ud fra satte fraser. Hver dag vil vi dog tilgå disse fraser ud fra nye motiver og ideer. Generelt vil skifte mellem det at arbejde ud fra improvisation og satte fraser, således at kløften mellem disse to tilbage formindskes. Klassen afsluttes med en fælles dansefrase.

Vi opfordrer dig til at fortsætte med at passe på dig selv og hinanden og komme til træning med et gyldigt coronapas.

Kunstner

Karin Bergman

Titel

Det ikke-eksisterende center

Type

Træning

Dato

17.–21.1.2022, 10:00

Varighed

1 time og 30 minutter

Venue

FORSØGSSTATIONEN, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

Krediteringer

Photographer Max Morris Doherty