Dansehallerne
Kompetenceudvikling for pædagoger i selskab med kunstnere

Pilotprojekt med metodeudvikling, workshops og udviklingsdage

Dansehallerne har i samarbejde med Teatercentrum og Københavns Kommune udviklet et kompetenceudviklingsprojekt som i efteråret 2016 afprøves i seks københavnske børnehaver. Projektet indeholder metodeudvikling og udvidede samarbejder mellem kunstnere og pædagoger. Sammen udvikler pædagoger og kunstnere forløb som afprøves med børnehavernes børn. Det handler om at inspirere og understøtte udviklingen og forankringen af kunstens muligheder i dagtilbuddene med fokus på de æstetiske processer og kunstneriske oplevelser.

Kunstner

Dansehallerne

Titel

Kompetenceudvikling for pædagoger i selskab med kunstnere

Type

Workshop

Dato

7.9.2016