Anne Juren
Soma-poetiske Fantastiske Anatomier Lektion ud fra Feldenkrais® Metoden

Studier i Fantastiske Anatomier er en transdiciplinær koreografisk platform, der bygger på et spektrum af kropslige erfaringer og terapeutiske praksisser, som jeg har udviklet som koreograf, danser og Feldenkrais-udøver. Ved at trække på forskellige vidensområder, såsom anatomi, psykoanalyse, posthumanisme, feministiske og queer teorier, poesi og somatiske praksisser, udvider disse studier den koreografiske tænkning til at inkludere en række tvetydige behandlingsformer tilegnet kroppen. Gennem bevidst fabulering, kollektiv fantasi og telepatisk berøring vil morgenklasserne og workshoppen præsentere forskellige kropspraksisser, hvis udtryk placerer sig mellem det terapeutiske og det koreografiske. Fantastiske Anatomier, Lektioner og Praksisser er en og på samme tid en serie af soma-poetiske koreografier, metoder indebærende kollektive sansninger og øjeblikke, hvor corps fantasmés håndgribeliggøres.

Medbring matte, pen og papir til alle klasser.

Vi opfordrer dig til at fortsætte med at passe på dig selv og hinanden, og vil ikke længere tjekke coronapas på træning, kun jeres billetter;)

Kunstner

Anne Juren

Titel

Soma-poetiske Fantastiske Anatomier Lektion ud fra Feldenkrais® Metoden

Type

Træning

Dato

29.8 – 2.9.2022, 10:00

Varighed

1 time og 30 minutter

Venue

FORSØGSSTATIONEN, Sønder Boulevard 81, 1720 København V

Krediteringer

sacrum @Anne Juren photo @André Lepecki