Risk
In Between Concrete

Et koreografisk værk, der undersøger fraværets materialitet – en insisteren på det uhåndgribelige og på det, der befinder sig bag det umiddelbare.

Fire kroppe bindes ind i stofligt materiale og påbegynder deres langsomme begrænsede bevægelse gennem rummet. Den konstante vekslen mellem form og opløsning skaber en skulpturel abstraktion, hvor det genkendelige erstattes med det uhåndgribelige og mystiske.

Man kan ikke forme det, der ligger mellem det håndgribelige, men man kan forme det konkrete, ud fra hvilket det uhåndgribelige opstår. Med værket ønsker vi at udfordre forventningerne om eksplicit tilstedeværelse i kontrakten med publikum og undersøger i stedet potentialer i fraværet,“ udtaler RISK med reference til værkets titel.

Konceptudviklingen for In Between Concrete fandt sted i 2014 på et residens i Dansehallerne og WELD. RISK blev endvidere i April 2014 inviteret til New York for at vise en arbejdsskitse til værket i det historiske center for postmodernistisk dans Movement Research at Judson Church.

OM RISK
Kunstnerkollektivet RISK blev stiftet i 2009, som en platform for fælles tænkning og ressourcedeling af de fire koreografer Marie-Louise Stentebjerg, Marie Topp, Ida-Elisabeth Larsen og Gry Raaby.

I løbet af de seneste 6 år har Risk faciliteret både sharing-events, forelæsninger, kollektive moderationer, kortlægningsprojekter, gruppeperformances, researchprojekter, workshops og publikationer. Til sammen har disse initiativer placeret det progressive kollektiv centralt i det koreografiske landskab i Danmark.RISK’s arbejde har rod i medlemmernes baggrund som dansere. I deres koreografiske arbejde har de bevæget sig videre fra genren Moderne Dans og placerer sig i relation til nyere begreber så som fx Choreography in the Expanded Field og Postdance.
RISK´s værker er typisk drevet af kritisk reflektion over emner som fx: Kroppen som medium for kunstnerisk tænkning, repræsentation på scenen og det kinæstetiske sansefelt.

Kunstner

Risk

Titel

In Between Concrete

Type

Forestilling

Dato

27.–29.5.2016

Venue

Store Scene, Tap E

Krediteringer

Koncept, Koreografi og Performance / RISK (Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Marie Topp, Gry Raaby) Koreografisk assistent / Olivia Riviere Dramaturgisk konsulent / Igor Dobričić Rum og Lys / Hanna Reidmar Lydkomposition / Kyan Bayani PR og Produktion / Kir Qvortrup International koordinator / Kamma Siegumfeldt Co-produktion / BORA BORA-Dans og Visuelt Teater, Teater Momentum I residency: WELD, Reaktor – Republique. Administration / Lone Vibe Pedersen v. Projektcentret Dansehallerne Foto / Ian Douglas

Statens Kunstfond (da)
Augustinus Fonden (da)
Aarhus Kommune (da)
Københavns Kommune (da)