Close Encounters:
Attitudes of the Unruly

Events, træning, praksisdeling og meget mere.

Branche

Events, training, knowledge sharing, and much more.

Professionals

Explore

Et nyt værk, der undergraver forventninger gennem en praksis med “Tilladelse”

Et nyt værk, der undergraver forventninger…

Explore

Et nyt værk, der undergraver forventninger gennem en praksis med “Tilladelse”

Et nyt værk, der undergraver forventninger…

Få kastet lys over alt uden for scenekanten.

Projekter

A spotlight on things outside the stage light.

Projects

Vision, drivkraft og tilgang. Lær os at kende.

Om

Vision, approach, and organization. Get to know us.

About